תשובה אחת
להיתקע עם אדם זר במעלית ואז לעשות שחנש עד שמשחררים אותנו