3 תשובות
בהגדרות מורידים את האקטיב סטטוס.
Aso
בהגדרות פרטיות
הגדרות בפרייבט