3 תשובות
הדגמת משחק
לקבוע מטרה ולהגיע אליה, כמו כדור שנכנס לסל
איך לכדרר נכון