תשובה אחת
תלוי במקום העבודה שלך
יש כאלו ששמים אצלהם
ויש כאלו ששמים בקופה ואז זה מתחלק בין כל העובדים