6 תשובות
מה שלומך?
איך עבר עליך היום?
שואל השאלה:
לצערי שאלתי את זה בתחילה
אנונימית
אז תשאלי איך הלימודים?
איך החברים?
לא יודעת משהו כזה
יש מצב אתה עוזר לי?
היי פנוי לדבר?
יש סיכוי שאתה עוזר לי?
איך עבר היום?
שואל השאלה:
אני ארשום את האחרון אבל כשהוא יגיד כן אז מה תהיה העזרה?
אנונימית