3 תשובות
שם לפחות הם משתחררים ומבינים צחוקים
נע זה לא אבוד יש להם פוטנציאל
אבוד.
Aso
אבוד.