תשובה אחת
כשהוא יהיה יותר ארוך. אח שלי גם האריך את השיער שלו, לדעתי עוד כמה חודשים