6 תשובות
כן
לא
~v~
כן
הרבה פעמים שם
מן הסתם אני גרה בקריות אז כן
כן אני גרה בקריות