7 תשובות
ליד
D.N
לא מה יש שם?
אנונימית
שואל השאלה:
סופרפארם
בניין
אנונימי
למה אתה הולך לסופרפארם?