4 תשובות
הייתי באיטליה, ולא... לא היו כאלה שמזכירים אותם^
לא הייתי אבל בגדול הערסים זו תופעה יחודית לישראל.
כן את צודקת, הם לא המציאו את המראה, הם המציאו את ההתנהגות המגעילה.
כן באיטליה במיוחד.. כל היום צועקים פה אנשים דברים באיטלקית אני בדיוק עכשיו שם