8 תשובות
כן
הבא
שואל השאלה:
הבא? אהה ישישש
אנונימית
כן הבא
כן לצערנו
כן למרבי הצער