6 תשובות
תלוי בעיר.
כל עיר שעה שונה
בירושלים: 5:36 ויוצאת ב6:47
איפה המקום הכי קרוב אלייך?
תל אביב/ירושלים/חיפה/באר שבע?
שואל השאלה:
^
חבל, דיווחתי, פעם הבאה תהיי עניינית ותעני תשובות שתואמות לשאלה.
אנונימית
שואל השאלה:
חיפה
אנונימית
שבת אצלך נכנסת ב5:45
ויוצאת ב-6:54