9 תשובות
לא
תפאק?
ממש לא
כן
לא
אם זה היה רוק עם חתכ'ת בצל שנתקעה לך בשן אז כן , את פסולה, לא אני פוסל אותך,אלו חוקי הפורמט, בונה עולם פוסל אותך (-: