3 תשובות
להיכנס למסגרות חדשות או לחכות ולדעת שיקרה משהו בעתיד
ללכת להפוך על הפוך
זהשינה את חיי
לצאת. מאזור הנוחות שלך