5 תשובות
גירסת גבוהה
גזרה גבוהה
גיזרה גבוהה
גבוה
גזרה גבוהה ומחטבת