7 תשובות
קצר
קצר יותר טוב
קצר טוב מאוד.
קצר ברור
ארוך לדעתי
אני דווקא חושבת שארוך, המתקנים חמים ואפשר להשתפשף ולקבל מכות וכאלה...
עדיף ארוך