5 תשובות
כי זה מהשקיעה עד צאת הכוכבים יום אחרי אם אני לא טועה
זה לא לפי שעה זה לפי הזריחה והשקיעה
מהשקיעה עד צאת 3 כוכבים
כדי שאנשים ישברו כי לא מספיק 24 שעות חייבים עוד שעה
D.N
שעון קיץ,עד 2,014 הצום היה בשעון חורף ו24 שעות.