2 תשובות
עד 16:30, כל 30 דקות.
להבא, תוכלי לבדוק כל שתרצי, בקישור.
אגב, קו 497.
באותו הנושא: