8 תשובות
אין לך אפשרות לעבור מקום?
שואל השאלה:
האוטובוס מלא לגמרי
אז תעמוד איםה שהעמודעם האלה שקרובים לדלת
שואל השאלה:
יש גם אנשים שם ולא בא לי להיות חסר נימוס
כן לך תעמוד ואם האיש הזה ממשיך להציק תגיד לנהג.
תזוז ממנו
מה נסגר בסוף?
שואל השאלה:
וקמתי והלכתי משם. בכל מקרה שתי תחנות משם הייתי אמור לרדת.
באותו הנושא: