4 תשובות
אני מניח שאני, פנה אליי בצ'אט
אם רוצה אני כאן