3 תשובות
אירופאיות.
אירופאיות
האיחוד האירופאי , זה הרשמית .