3 תשובות
לא חושב
כן
מידת הנעליים בישראל הולכת לפי אירופה...