3 תשובות
שאנשים אוכלים בפה פתוח ומרעישים זה מחרפן לי תשכל
שאוכלים רועש
שבאים לומר משהו ואז אומרים לא משנה
בית ספר
אנשים שקרנים.