5 תשובות
יום שלישי, ערב חג כיפור
יומיים^
השבוע שלישי עד רביעי
של כיפור
יומיים
שלישי רביעי יום כיפור