3 תשובות
חודשיים
שואל השאלה:
חודשיים עד שתהיה תשובה?
אנונימית
תנדנדי להם מתי תשובה תשובה מתי