3 תשובות
אקסל תעסוקה וחלילה טוב לא לשכב לשנייה אחת אפילו
מקלחת
אנונימית
כוח מים מלאה בקרח