5 תשובות
מצוות
הזכויות שלנו במשפט כביכול.
המשפט של אלוהים
שואל השאלה:
אבל זה לא משהו שמתאים יותר להגיד בסמוך ליום כיפור?
אנונימית
בראש השנה אלוהים כותב את הדין ובכיפור הוא חותם. אז זה ניתן לשינוי עד כיפור