8 תשובות
שיש בו הרבה גרעינים ועוד כמה דברים שאני לא זוכרת כרגע
בגלל שיש לו הרבה גרעינים
נראה לי כי פשוט יש מלא גרעינים ברימון אז שיהיה לנו מלא זכויות כמו שיש מלא גרעינים
לרימון יש מלא גרעינים,אז שיהיה לנו מלא זכויות
שיהיו לנו המון זכויות כמו שיש המון גרעינים ברימון
כאילו כי ברימון יש הרבה גרעינים
אז שירבו זכויותינו ככמות הגרעינים ברימון
כי רימון מורכב ממלא גרעינים קטנים כאלה.
כמו שברימון יש הרבה גרעינים ככה ירבו זכויותינו