6 תשובות
חופש
קבלי חיובי
אין עד יום רביעי
נכון
אין לימודים