10 תשובות
כן
כן. אבל לנו יש בשני.
כן
.M.
לצערי כן
ביום ראשון יש דיכאון
כן
אני חוזרת בשני :)
לרוב הארץ כן. אנחנו מתחילות בשלישי
כן לצערי:(