4 תשובות
לחוץ,אדיש
מסתכל עליה הרבה
מאונן עליה
אנונימי
מסתכל הרבה ואז מזיז את הראש מדי פעם כזה מחייך הרבה ואדיש
לוקחים אותה להודו