6 תשובות
מנסה למשוך את התשומת לב שלה
שואל השאלה:
באיזה דרכים?
אנונימיתבת15
תלוי בילדה תלוי במצב
שואל השאלה:
אתה בוהה בה הרבה?
אנונימיתבת15
אני בוהה הרבה פעמים, אני מחייך אליה, אני מסמיק, מנסה להצחיק.
אני נבוך ומדבר באופן מבולבל.