6 תשובות
לבטוח במישהו / לסמוך על מישהו
לסמוך
לבטוח (במישהו/י)
לסמוך
לבטוח
לסמוך
לבטוח