6 תשובות
ארוך
ארוך לדעתי
לדעתי ארוך
ארוך. יותר מכובד