3 תשובות
ראשון
בעצם מחר כ זה מיידי
כנראה שני כי רוב הבנים לא עובדין בראשון