2 תשובות
1000 בזבזתי 700
Oke
2000 רק לביזבוזים אני לא יודעת אם זה יספיק אני נוסעת מחרתיים