2 תשובות
לשאול על תחומי עניין,לעשות משהו מעניין
ErO
תהיה זורם , תצחיק