2 תשובות
דברו פתוח
אנונימי
יש שיטה כזאת שעושים א סטופ ואות שיוצאת מדברים על משהו שמתחיל באות הזאת