7 תשובות
לאבא שלך, משפחה לפני הכל
ברור שאבא שלך
משפחה לפני הכל
לבקר את אבא כמובן.
אבא שלך.
מה השאלה בכלל?
אבא שלך ברור
אבא שלך. חבר שלך בטוח יבין אותך וכמו שנשואה שחותכת עם נשואה ש... כתבה משפחה לפני הכל.