4 תשובות
ברור.
שואל השאלה:
הכוונה לתיק לא למזוודה
מותר?
אנונימית
כן