5 תשובות
כן כל אחד ומבנה הגוף שלו
היי סיס גם אני כזאת
כן בהחלט
כן