7 תשובות
שלושה
לא :))
לא
ואם יהיה לי בן זוג אני ארחם עליו
יש לי שתי אקסיות
לא מחשיבה את כולם כאקסים
אז כביכול
יצאתי עם ארבעה אנשים