תשובה אחת
לכי לקופות תפני שם שמואל ויש שם חנות קטן של שמות