4 תשובות
חמש שעות וחצי
אם אני זוכרת נכון 4 שעות
אנונימית
4-5 שעות
רשום באינטרנט 5 שעות