3 תשובות
אי אפשר תאריך
אבל אפשר לדעת בערך כמה זמן
כתוב לך פעילה כמה זמן
אי אפשר לדעת אבל כתובכמה זמן את פעילה