8 תשובות
אייפון.
גלאקסי
אייפון
אייפון חברי הטוב
אוקיי, האייפון החדש יותר טוב מגאלקסי מלפני כמה שנים, הגיוני בסך הכל
1גלאקסי קלל

2מה את שואלת שאלה של להתעניין ואז אומרת סתמו אני לא רוצה לשמוע בכלל את התשובות של חלקכם.. כאילו מה...
אייפון