2 תשובות
שם הספר
שחקנים
לספר על השחקנים
לספר את העלילה וכו'..
זה מסרטן, לי נגיד בשנה שעברה כל מה שאני זוכר זה
1. אם הייתי יכול לפגוש דמות מהספר, את מי הייתי רוצה לפגוש ומה היית רוצה לעשות איתו?

2. איזה ספר קראת, ספר עליו?

ועוד חרא כזה, חירשתי הכל אפילו לא קראתי את הספר סיימתי עם 95 או 100 אני לא זוכר