3 תשובות
לאיזה מהדמיות התחברת
מה למדת מהסיפור
איפה הסיפור מתרחש
מי הם הדמויות הראשיות של הסיפור
אפיון דמויות אופי וחיצוני
מסקנות שהסקת מהטקסט לפי מה שקראת
השם של הסיפור
המחבר
איזה סוג סיפור זה
לספר על התוכן בקצרה
לספר את העלילה
לתאר את אחת מהדמויות
מה הבעיה בסיפור ואיך היא נפתרת