תשובה אחת
מתפדח שתראי את הפטרוזילייה שנתקעה בשיניים