4 תשובות
למה?
מה קשה לך שם?
שואל השאלה:
מצב חברתי מסובך מאוד
אנונימית
מצב חברתי לא אמור להפריע לעתיד שלך